ogry"regulaminwydarzenia"kontakt"

wtorek, 14 stycznia 2020

Jednogłośne pozytywne zaopiniowanie mojej innowacji!

Wczoraj podczas posiedzenia Rady pedagogicznej poprowadziłem szkolenenie:
Gry w antypedagogice i na jej zakończenie uzyskałem jednogłośne pozytywne zaopiniowanie mojej innowacji! Teraz po spełnieniu tej formalności mogę wreszcie przejść do organizacji zajęć. Wszystkie lekcje będą otwarte, jedak ostrzegam- nie ma lizania lodów przez szybę, kto się zjawi pewnikiem będzie grać! Po szkoleniu rozesłałem uczestnikom anonimową ankietę ewaluacyjną. Wynikami nie omieszkam się podzielić.